Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

ARCHITECTURAL SITE PLAN

ARCHITECTURAL SITE PLAN

BASEMENT LEVEL FLOOR PLAN

BASEMENT LEVEL FLOOR PLAN

GROUND LEVEL FLOOR PLAN

GROUND LEVEL FLOOR PLAN

LOFT LEVEL FLOOR PLAN

LOFT LEVEL FLOOR PLAN

ROOF PLAN

ROOF PLAN

EXTERIOR ELEVATIONS-A

EXTERIOR ELEVATIONS-A

EXTERIOR ELEVATIONS-B

EXTERIOR ELEVATIONS-B