Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

Site Plan

SITE PLAN

First Floor Plan

FIRST FLOOR PLAN

Second Floor Plan

SECOND FLOOR PLAN

Third Floor Plan

THIRD FLOOR PLAN

Fourth FLoor Plan

FOURTH FLOOR PLAN

Fifth Floor Plan

FIFTH FLOOR PLAN

Sixth FLoor Plan

SIXTH FLOOR PLAN

Roof Plan

ROOF PLAN

Building Elevations

BUILDING ELEVATIONS

Building Sections

BUILDING SECTIONS

Stair Sections

STAIR SECTIONS

Plan Details

PLAN DETAILS

Detail Sections

DEATAIL SECTIONS