Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

Site Plan

SITE PLAN

Master Floor Plan

MASTER FLOOR PLAN

Floor Plan Part A

FLOOR PLAN PART A

Floor Plan Part B

FLOOR PLAN PART B

Reflected Ceiling Plan Part A

REFLECTED CEILING PLAN PART A

Reflected Ceiling Plan Part B

REFLECTED CEILING PLAN PART B

Roof Plan

ROOF PLAN

Building Elevations

BUILDING ELEVATIONS

Building Sections

BUILDING SECTIONS

Wall Sections

WALL SECTIONS

Wall Sections

WALL SECTIONS

Wall Sections

WALL SECTIONS

Plan Details

PLAN DETAILS

Plan Details

PLAN DETAILS