Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

Lower Level Life Safety Plan

LOWER LEVEL LIFE SAFETY PLAN

First Floor Master Building Plan

FIRST FLOOR MASTER BUILDING PLAN

Second Floor Master Building Plan

SECOND FLOOR MASTER BUILDING PLAN

Third Floor Master Building Plan

THIRD FLOOR MASTER BUILDING PLAN

Fourth Floor Master Building Plan

FOURTH FLOOR MASTER BUILDING PLAN

Master Roof Plan

MASTER ROOF PLAN

Building Elevations

BUILDING ELEVATIONS

Wall Sections

WALL SECTIONS

Wall Sections

WALL SECTIONS

Details

DETAILS

Stair Sections

STAIR SECTIONS