Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

SITE PLAN

SITE PLAN

MASTER FLOOR PLAN

MASTER FLOOR PLAN

MASTER REFLECTED CEILING PLAN

MASTER REFLECTED CEILING PLAN

PARTIAL FLOOR PLAN

PARTIAL FLOOR PLAN

MASTER ROOF PLAN

MASTER ROOF PLAN

BUILDING ELEVATIONS

BUILDING ELEVATIONS

WALL SECTIONS-1

WALL SECTIONS-1

WALL SECTIONS-2

WALL SECTIONS-2

WALL SECTIONS-3

WALL SECTIONS-3

DETAILS

DETAILS