Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

First Floor Plan

FIRST FLOOR PLAN

Second Floor Plan

SECOND FLOOR PLAN

Third Floor Plan

THIRD FLOOR PLAN

Fourth Floor Plan

FOURTH FLOOR PLAN

Roof Plan

ROOF PLAN

First Floor Celing Plan

FIRST FLOOR CEILING PLAN

Typical Floor Ceiling Plan

TYPICAL FLOOR CEILING PLAN

Building Elevations

BUILDING ELEVATIONS

Building Sections

BUILDING SECTIONS

Wall Sections-1

WALL SECTIONS-1

Stair Sections-2

STAIR SECTIONS-2

Elevator Sections-3

ELEVATOR SECTIONS-3