Portfolio Detail

<< Back to Portfolio Master

Main Level Plan

MAIN LEVEL PLAN

Second Level Plan

SECOND LEVEL PLAN

Roof Plan

ROOF PLAN

Front Elevation

FRONT ELEVATION

East Elevation

EAST ELEVATION

Rear Elevation

REAR ELEVATION

West Elevation

WEST ELEVATION

Building Sections

BUILDING SECTIONS